محصولات جدید

شادفا » پزشکی » معرفی تمام قرصهای آرام بخش و خواب آور

معرفی تمام قرصهای آرام بخش و خواب آور

پزشکی | ۴ مهر۱۳۹۷ | ۴۰ بازدید | نظرات

image معرفی تمام قرصهای آرام بخش و خواب آور

در این پست شما را با اسامی انواع آرام بخش ها و خواب آورها آشنا میکنیم اما هیچکدام از این داروها را نباید بدون تجویز پزشک مصرف کنید چرا که اکثر آنها اعتیاد آور بوده و عوارض زیادی دارند.

انواع آرام بخش ها
۱- بنزودیازپین ها (BENZODIAZEPINES):
آرام بخش، خواب آور، ضد اضطراب، ضد تشنج، فراموشی آور و شل کننده عضلات میباشند.

• Diazepam دیازپام
• Oxazepam اکسازپام
• Lorazepam لورازپام
• Chlordiazepoxide کلردیازپوکساید
• Alprazolam آلپرازولام
• Bromazepam برومازپام
• Clobazam کلوبازام
• Clonazepam کلونازپام
• Clorazepate کلرازپام
• Estazolam استازولام
• Flunitrazepam فلونیترازپام
• Flurazepam فلورازپام
• Halazepam هالازپام
• Ketazolam کتازولام
• Loprazolam لوپرازولام
• Lormetazepam لورمتازپام
• Medazepam مدازپام
• Midazolam میدازولام
• Nitrazepam نیترازپام
• Nordazepam نوردازپام
• Prazepam پرازپام
• Quazepam کوآزپام
• Temazepam تمازپام
• Tetrazepam تترازپام
• Triazolam تریازولام

۲-باربیتورات ها(BARBITURATES):
آرام بخش، خواب آور، ضد تشنج و بی هوش کننده میباشند. باربیتوراتها قوی تر از بنزودیازپین ها میباشند و امروزه عمدتا به عنوان داروی ضد تشنج و القاء کننده بی هوشی مصرف میگردند.

• Sodium Amytal) Amobarbital) آموباربیتال
• Aprobarbital آپروباربیتال
• Butabarbital بوتاباربیتال
• Butalbital بوتالبیتال
• Hexobarbital هگزوباربیتال
• Methylphenobarbital متیل فنو باربیتال
• Pentobarbital پنتوباربیتال
• Phenobarbital فنوباربیتال
• Secobarbital سکوباربیتال
• Sodium thiopental سدیم تیوپنتال
• Talbutal تالبوتال
• Thiobarbital تیوباربیتال

۳-داروهای ضد افسردگی(ANTIDEPRESSANT):
ضد افسردگی و ضد اضطراب بوده و برخی از آنها (سه حلقه ای ها) برای تسکین دردهای مزمن تجویز میگردند.

• Fluoxetine فلوکستین
• Sertraline سرترالین
• Venlafaxine ونلافاکسن
• Citalopram سیتالوپرام
• Paroxetine پاروکستین
• Escitalopram اسیتالوپرام
• Fluvoxamine فلووکسامین
• Duloxetine دولوکستین
• Bupropion بوپروپیون
• Amitriptyline آمیتریپتیلین
• Dothiepin دوتیپین

۴-آنتی هیستامین ها(ANTIHISTAMINES):
کاهنده واکنشهای حساسیتی و آرام بخش میباشند. برخی آنتی هیستامین های خواب آور و آرام بخش عبارتند از:

• diphenhydramine دیفن هیدرامین
• dimenhydrinate دیمن هیدرینات
• doxylamine دوکسیلامین

۵- ضد روان پریشی ها(ANTIPSYCHOTICS):
در درمان اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی، اختلالات هذیانی، جنون ها و دیگر اختلالات روان پریشی تجویز میگردند. (از ذکر آنها خودداری میکنیم)

۶- سایر قرصهای آرام بخش و خواب آور:
• zolpidem زولپیدم
• alpidem آلپیدم
• Zaleplon زالپلون
• eszopiclone اسزوپیکلون
• ramelteon راملتیون
• methaqualone متاکوآلون
• ethchlorvynol اتکلروینول
• chloral hydrate کلرال هیدارت
• meprobamate مپروبامات
• glutethimide گلوتی تیمید
• methyprylon متیپریلون
• gamma-hydroxybutyrate گاما هیدروکسی بوتیرات
• ethyl alcohol اتیل الکل
• diethyl ether دی اتیل اتر
• methyl trichloride متیل تری کلراید
• Zopiclone زوپیکلون

موارد مصرف داروهای آرام بخش
• کاهش استرس و اضطراب.

• درمان بی خوابی.

• تسکین و کاهش گرفتگی و تنش عضلات.

• کاهش علایم محرومیت از الکل و مواد مخدر.

• درمان حملات وحشت زدگی.

• تسهیل تستهای تشخیص پزشکی نظیرآندوسکوپی.

• افزایش اثر بی حس کننده های موضعی و بیهوشی عمومی.

• درمان پسیکوز (روان پریشی)

• فراموشی پیش گستر قبل از اعمال جراحی.

موارد منع مصرف داروهای آرام بخش
• همراه با الکل و سایر مواد مخدر و روانگردان.

• ناهماهنگی حرکتی و ضعف عضلانی.

• کاهش اکشیژن خون.

• آب سیاه (گلوکوم)

• وقفه تنفسی حین خواب (آپنه)

• حساسیت به آرام بخش ها.

• نارسایی شدید کلیوی (دیالیز)

• افسردگی شدید (تمایلات خودکشی)

• بیماریهای مزمن تنفسی.

• نارسایی شدید کبدی نظیر سیروز کبدی.

• حاملگی و شیردهی.(تحت نظر پزشک)

• افراد بالای ۶۵ سال(تحت نظر پزشک)

عوارض جانبی داروهای آرام بخش
• خواب آلودگی و خستگی صبح روز بعد از مصرف.در صورت بروز این علایم از رانندگی و کار کردن با ماشین آلات خودداری کنید.

• عدم هماهنگی عضلات، ضعف، سرگیجه، گیجی، آلرژی، تاری دید، توهم، بی حالی، تعریق، خشکی دهان، بثورات جلدی و سر درد.

• اشکال در گفتار، حافظه و قضاوت.

• حالت تهوع، استفراغ و سوزش سردل.

• ایجاد فراموشی پیش گستر(خاطرات اخیر به یاد نمی مانند).

• خشونت طلبی و پرخاشگری،بی خوابی، تحریک پذیری، افسردگی و اختلال در حفظ تعادل.


محصولات جدید

مطالب پرطرفدار

امروز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

محصولات جدید
محصولات جدید

نظرات